ប្រព័ន្ធការពារខែលមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីលើកដំបូងត្រូវបានគេដាក់តម្លើងត្រៀមការពារនៅជិតទីក្រុងម៉ូស្គូ

January 12, 2017 01:36 PM 281

 

ដោយ៖ សុគន្ធ

My Lekha

ព័ត៌មាន​តាមប្រតិទិន
ព័ត៌មានថ្មីៗ