ការ​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​សាក​ល្បង​ការ​បង្រៀន និង​រៀន​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​នៅ​បឋមសិក្សា

January 04, 2017 03:10 PM 142

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា នឹង​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​សាកល្បង​ការ​បង្រៀន និង​រៀន​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់​សាលា​បឋម​សិក្សា​ដូន​ឪ និង​គោក​គ្រើល ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​អង្គរធំ ខេត្ត​សៀមរាប ។
 
ការ​អនុវត្ត​សាក​ល្បង​ការ​បង្រៀន និង​រៀន​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​នៅ​បឋមសិក្សា គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​សម្រាប់​បង្កើន​គុណភាព​លទ្ធផល​សិក្សា​របស់​សិស្ស​នៅ​បឋមសិក្សា ដោយ​បង្កើន​ម៉ោង​សិក្សា​ឱ្យ​ដល់​កម្រិត​ស្តង់ដារ ជាមួយ​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់ ។ source:MoEYS Cambodia
 

ដោយ៖ សុគន្ធ

My Lekha

ព័ត៌មាន​តាមប្រតិទិន
ព័ត៌មានថ្មីៗ